Zde, ve Starých Hutích (Althütten), tak navazujeme na historii sahající až na počátek 17.století, kdy obci dala vzniknout právě samotná sklárna. Největší rozmach však tato sklářská huť zažila až na začátku 19. století s příchodem pana Izaaka Reicha, který právě tady položil základ budoucího sklářského impéria rodiny Reichů. Jelikož zanedlouho kapacity původní sklárny nebyly dostačující, začala rodina postupně provozovat až třináct sklárem napříč celou Rakousko-Uherskou monarchií. Jejich odběratelé se pro zboží sjížděli z celé Evropy a skleněné výrobky exportovali i do zámoří. Rodinný podnik předával své know-how z generace na generaci až do dvacátých let 20. století, kdy hospodářská krize značně ohrozila provoz sklářského impéria. Osudným se však židovské rodině stal až následný holocaust.

Dalších sto let uplynulo a my znovu roztápíme sklářskou pec v místech, kde celý příběh kdysi započal. Naše nová sklárna se nachází nedaleko té původní, po které však nezbylo téměř nic, jen stará lípa, která byla kdysi zasazena ve dvoře rodinné sklárny. A právě tvar jejich listů byl inspirací pro vznik první kolekce sklenic s názvem Linden a je vepsán v každé z nich.

Naše sklárna leží uprostřed krásné přírody a byla postavena tak, aby fungovala další desítky let udržitelným způsobem. Provoz sklárny byl navržen maximálně ekologicky a tak zbytkové teplo se dále využívá pro provoz hotelu a oranžerie, čímž se využije zbývající tepelná energie téměř kompletně.

Izaak Reich je dnes nezávislá, ekologická a udržitelná sklárna, která s úctou a respektem ke své historii má ambice navázat na obrovskou tradici založenou rodinou Reichových a vrátit sklářské řemeslo do míst, kam vždy patřilo. 

Prohlídka sklárny

Prohlídka sklárny je možná od pondělí do pátku (9:00 až 11:30 a 13:00 až 14:30). Budeme však raději, když nám dopředu napíšete, abychom se Vám mohli plně věnovat. 

+420 603 888 312
[email protected]